Stäng

Orderingång

Wärtsiläs orderingång under första kvartalet uppgick till 1.413 miljoner euro (1.271), en ökning med 11% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen för första kvartalet var 1,40 (1,31).

Affärsområdet Services orderingång ökade med 18% till 686 milljoner euro (580) tack vare den starka efterfrågan på långfristiga serviceavtal. Erhållna order omfattade ett 5-årigt underhållsavtal med AS Tallink Grupp och ett 12-årigt prestandabaserat serviceavtal med Carnival Corporation. Det totala värdet på Carnival-avtalet uppgår till cirka 900 miljoner euro, varav den förväntade omsättningen under 24 månader, omkring 150 miljoner euro, ingår i orderingången för det första kvartalet.

Energy Solutions orderingång uppgick till 405 miljoner euro (312), vilket var 30% högre än under motsvarande period året innan. Asien var den mest aktiva regionen med erhållna order på utrustning med en total kapacitet på 255 MW från Indonesien och 150 MW från Bangladesh. På västmarknaderna fick Wärtsilä order på två 50 MW kraftverk från Storbritannien och två kraftverk med en total effekt på 94 MW från USA. Wärtsilä fick också sin första order på ett solkraftverk som levereras till Burkina Faso. Solkraftverket med en effekt på 15 MWp kommer att drivas synkroniserat med ett befintligt motorkraftverk, och tillsammans bildar dessa enheter en integrerad hybridlösning.

Marine Solutions orderingång uppgick till 322 miljoner euro (379), en minskning med 15% jämfört med motsvarande period året innan. Viktiga order var flerbränslemotorer och återförgasningsteknik till två nya LNG-tankfartyg som byggs för Höegh LNG på Samsung Heavy Industries och Hyundai Heavy Industries varv i Sydkorea. Wärtsilä fick också en order på att förse en ny trålare med propulsionssystem baserade på nästa generationens Wärtsilä 31-motor. Gastankfartygen stod för 33% av orderingången under första kvartalet, medan kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 27%. De konventionella handelsfartygens andel var 19%. Marinen stod för 8% av orderingången, specialfartygen för 6% och offshore för 3%. Andelen andra order var 4%.

 

Orderingång per affärsområde
MEUR 1-3/2017 1-3/2016 Förändring 2016
Services 686 580 18% 2 194
Energy Solutions 405 312 30% 1 448
Marine Solutions 322 379 -15% 1 285
Orderingång totalt 1 413 1 271 11% 4 927
Orderingång Energy Solutions
MW 1-3/2017 1-3/2016 Förändring 2016
Olja 200 564 -64% 1 929
Gas 621 303 105% 1 584
Orderingång totalt 822 868 -5% 3 513

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd samt CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. i Kina uppgick till sammanlagt 24 miljoner euro (30) under rapportperioden januari–mars 2017. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.