Stäng

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 5.096 miljoner euro (5.103). Services orderstock uppgick till 1.187 miljoner euro (1.017), vilket var 17% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan tack vare ökningen i långfristiga serviceavtal. Energy Solutions orderstock ökade med 24% till 1.847 miljoner euro (1.491), medan Marine Solutions orderstock minskade med 21% till 2.062 miljoner euro (2.595).

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.3.2017 31.3.2016 Förändring 31.12.2016
Services 1 187 1 017 17% 999
Energy Solutions 1 847 1 491 24% 1 680
Marine Solutions 2 062 2 595 -21% 2 017
Orderstock totalt 5 096 5 103 0% 4 696

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.