Stäng

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–mars 2017 var 80 miljoner euro (83), dvs. 7,9% av omsättningen (8,6). Jämförbart rörelseresultat var 86 miljoner euro (84), dvs. 8,5% av omsättningen (8,7) Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2017 omfattade kostnader för pågående omstruktureringsprogram på 6 miljoner euro (1). Jämförbart justerat EBITA var 94 miljoner euro (93), dvs. 9,4% av omsättningen (9,6). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 9 miljoner euro (9). Wärtsiläs rörelseresultat påverkades negativt av en provision på 11 miljoner euro relaterad till långfristiga belöningsprogram. Provisionen omfattar alla tre pågående program. Wärtsiläs långsiktiga belöningsprogram baserar sig på aktiekursens utveckling under en period på tre år och de omfattar ca 100 direktörer.

De finansiella posterna uppgick till -5 miljoner euro (-3). Nettoräntorna var -2 miljoner euro (-3). Vinsten före skatter var 74 miljoner euro (80). Skatterna uppgick till 17 miljoner euro (20), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 23,5% (24,9). Resultatet per aktie var 0,28 euro (0,30) och det egna kapitalet per aktie 10,62 euro (10,18). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 16,9% (20,5). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 16,9% (21,5).

 

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 1-3/2017 1-3/2016 2016
Jämförbart justerat EBITA 94 93 618
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -35
Jämförbart rörerelseresultat 86 84 583
Jämförelsestörande poster -6 -1 -51
Rörelseresultat 80 83 532

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.