Stäng

Marknadsutveckling

Services

Stabil utveckling på servicemarknaden

Utvecklingen på servicemarknaden var stabil under första kvartalet. Den starka efterfrågan på långfristiga serviceavtal backade upp aktiviteten på marinmarknaden, trots fortsatta utmaningar inom offshore- och handelsfartygssegmenten. Efterfrågan på kraftverksrelaterade tjänster var stabil, och utvecklingen var positiv i Mellanöstern och Asien.

Energy Solutions

Positiv aktivitet på kraftförsörjningsmarknaden

Efterfrågan på Wärtsiläs kraftförsörjningslösningar var bra under första kvartalet 2017. Den ökande elförbrukningen på tillväxtmarknaderna och behovet av att balansera intermittenta förnybara energikällor i vissa industriländer bidrog också till investeringar i ny kraftförsörjningskapacitet. Även om dessa trender förväntas fortsätta att stöda marknadsaktiviteten i år är den geopolitiska och makroekonomiska osäkerheten en riskfaktor.

Energy Solutions marknadsandel

År 2016 var de globala beställningarna på kraftverk på högst 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen stabil och uppgick till 26,1 GW (26,2). Wärtsiläs marknadsandel ökade till 13% (8). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

Marine Solutions

Marinmarknaden är fortsatt svag

Under första kvartalet 2017 registrerades 145 (77) kontrakt på nybyggen. Trots en gradvis förbättring i fraktpriserna på marknaden för konventionella handelsfartyg fortsätter överkapaciteten och det låga priset på olja och gas att belasta marinindustrin. Aktiviteten var dock god i kryssningsfartygssegmentet, tack vare det ökande intresset för kryssningar i USA och Asien. Aktiviteten utvecklades också positivt inom passagerar- och RoRo-fartyg. Dessa segmentet fick stöd av sunda intäkter, föråldrande flottor, planerad utveckling av regelverken och attraktiva priser på nybyggen.

Enligt kompenserat bruttotonnage var Kina fortfarande ledande inom varvsindustri under första kvartalet med en andel på 29% av alla bekräftade kontrakt. Sydkoreas andel var 23% och Italiens 16%. Den låga orderingången för fartyg kommer sannolikt fortfarande att resultera i konsolidering av skeppsvarv i de ledande varvsindustriländerna. 

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 45% (51% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer ökade till 20% (18% i slutet av föregående kvartal) tack vare Wärtsiläs fokus på detta produktområde. Wärtsilä har också en bra position inom andra nyckelprodukter och lösningar, såsom el- och automationssystem samt gassystem.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.