Stäng

Orderingången utvecklades positivt

Centralt under rapportperioden januari-mars 2017

  • Orderingången ökade med 11% till 1.413 miljoner euro (1.271)
  • Omsättningen ökade med 4% till 1.007 miljoner euro (967)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,40 (1,31)
  • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 86 miljoner euro (84), dvs. 8,5% av omsättningen (8,7)
  • Resultatet per aktie sjönk till 0,28 euro (0,30)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 2 miljoner euro (-13)
  • Orderstocken var stabil och uppgick till 5.096 miljoner euro (5.103) i slutet av perioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.