Stäng

Koncernchef Jaakko Eskola

”Wärtsiläs orderingång var helt klart ljuspunkten under första kvartalet. Services orderingång stöddes av det ökande intresset för långfristiga serviceavtal, medan kunderna på energimarknaden fortsatte att investera i ny kraftförsörjning i både tillväxt- och västländerna. Även affärsområdet Marine Solutions orderingång var måttlig tack vare den fortsatta aktiviteten på kryssningsfartygs- och FSRU-marknaden. Även om fartygsbeställningarna fortfarande är få finns det tecken på ett bättre sentiment vilket indikerar en gradvis återhämtning i efterfrågan under andra halvåret.

Det ökade antalet kraftverksleveranser bidrog till både omsättningsutvecklingen och våra underliggande prestationer under första kvartalet. Vi förväntar oss en bättre serviceaktivitet till följd av kundernas underhållsplaner och en ökad efterfrågan på långfristiga avtal på bägge våra slutmarknader. I kombination med den stabiliserade prismiljön inom Energy Solutions bildar detta en bra grund för andra halvåret 2017.”

Jaakko Eskola Koncernchef

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.