Stäng

Nyckeltal

MEUR 1-3/2017 1-3/2016 Förändring 2016
Orderingång 1 413 1 271 11% 4 927
Orderstock i slutet av perioden 5 096 5 103 0% 4 696
Omsättning 1 007 967 4% 4 801
Rörelseresultat1 80 83 -4% 532
% av omsättningen 7,9 8,6 11,1
Jämförbart rörelseresultat 86 84 2% 583
% av omsättningen 8,5 8,7 12,1
Jämförbart justerat EBITA 94 93 1% 618
% av omsättningen 9,4 9,6 12,9
Resultat före skatter 74 80 479
Resultat/aktie, EUR 0,28 0,30 1,79
Rörelseverksamhetens kassaflöde 2 -13 613
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 260 639 150
Bruttoinvesteringar 9 11 146
Nettoskuldsättningsgrad 0,13 0,32 0,07
1Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2017 omfattade omstruktureringskostnader på 6 miljoner euro (1).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.