Stäng

Hållbar utveckling

Tack vare sina olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Under första kvartalet återvaldes Wärtsilä till Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe.

Den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygens ballastvatten och sediment träder i kraft den 8 september 2017. Syftet är att åtgärda problemen med främmande vattenorganismer i ballastvatten som släpps ut och kan skada lokala arter. Wärtsilä har förberett sig väl för att hjälpa kunderna att uppfylla de kommande bestämmelserna. Under första kvartalet offentliggjorde Wärtsilä ett avtal om att leverera Aquarius-system för hantering av ballastvatten till globalt operativa tankfartyg som drivs av Minerva Marine Inc. Wärtsilä meddelade också att bolaget kommer att ingå avtal med ett antal stora skeppsvarv i syfte att förse fartygsägare och -operatörer med all nödvändig information och hjälp när det gäller system för hantering av ballastvatten.

Arbetshälsa och säkerhet är ett prioriterat område för Wärtsilä. Under första kvartalet ordnade Wärtsilä den tredje globala säkerhetsdagen med temat ”Sätt stopp och bry dig om” för att framhäva vikten av att ingripa i säkerhetsrisker. Wärtsilä lanserade också träningsprogrammet Zero Mindset som siktar på att stärka säkerhetsledningen i företaget.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.