Stäng
Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 165
Valutaränteswappar 84
Valutaterminer 3 203 792
Totalt 3 451 792

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.