Stäng
Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av rapporteringsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Övriga placeringar (nivå 3) 14 14
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 6 6
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 5 5
Derivat (nivå 2) 9 9
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 592 602
Derivat (nivå 2) 39 39

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.