Stäng
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–3/2017 1–3/2016 2016
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 434 1 464 1 464
Kursdifferenser -1 -31 -52
Förvärv 1 71
Ökning 2 3 16
Avskrivningar och nedskrivningar -15 -15 -62
Minskning och omgrupperingar -3
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 421 1 421 1 434
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 405 431 431
Kursdifferenser -2 5
Förvärv 14
Ökning 6 8 38
Avskrivningar och nedskrivningar -18 -16 -76
Minskning och omgrupperingar -2 -7
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 393 420 405

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.