Stäng
Nyckeltal för kvartalen
MEUR 1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
1–3/
2015
Orderingång
Services 686 565 522 527 580 572 511 579 662
Energy Solutions 405 501 330 304 312 366 167 188 287
Marine Solutions 322 258 287 362 379 465 407 392 336
Totalt 1 413 1 324 1 139 1 194 1 271 1 403 1 086 1 159 1 285
Orderstock i slutet av rapporteringsperioden
Services 1 187 999 1 031 1 048 1 017 958 1 026 1 081 1 073
Energy Solutions 1 847 1 680 1 676 1 547 1 491 1 366 1 388 1 459 1 619
Marine Solutions 2 062 2 017 2 317 2 488 2 595 2 558 2 699 2 785 2 239
Totalt 5 096 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882 5 112 5 325 4 931
Omsättning
Services 490 636 512 542 500 619 531 548 485
Energy Solutions 239 414 177 220 132 374 243 327 182
Marine Solutions 279 509 390 433 335 598 448 354 321
Totalt 1 007 1 559 1 079 1 196 967 1 590 1 222 1 230 988
Resultatandel i intresse- och samföretag 1 5 2 4 3 6 5 5 2
Jämförbart justerat EBITA 94 262 132 131 93 224 170 144 106
i procent av omsättningen 9,4 16,8 12,3 10,9 9,6 14,1 13,9 11,7 10,7
Avskrivningar och nedskrivningar -33 -34 -31 -42 -31 -33 -32 -30 -29
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -7 -6
Jämförbart rörelseresultat 86 253 123 122 84 215 160 137 100
i procent av omsättningen 8,5 16,3 11,4 10,2 8,7 13,5 13,1 11,1 10,1
Jämförelsestörande poster totalt -6 -22 -2 -26 -1 -13 -11
Rörelseresultat 80 231 122 96 83 202 149 137 100
i procent av omsättningen 7,9 14,8 11,3 8,0 8,6 12,7 12,2 11,1 10,1
Finansiella intäkter och kostnader -5 -5 -7 -38 -3 -2 -17 3 -18
Resultat före skatter 74 226 115 58 80 199 132 140 82
Inkomstskatter -17 -55 -31 -17 -20 -41 -35 -31 -18
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 57 172 84 41 60 159 97 109 64
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22
Rapporteringsperiodens nettoresultat 57 172 84 41 60 159 97 109 86
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,28 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54 0,32
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,28 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54 0,43
Bruttoinvesteringar 9 20 55 60 11 32 17 279 18
aktier och förvärv 1 42 49 5 262
Rörelseverksamhetens kassaflöde 2 235 189 202 -13 176 -5 47 37
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av rapporteringsperioden 580 490 540 602 709 543 522 404 296
Anställda i slutet av rapporteringsperioden
Services 10 464 10 567 10 648 10 575 10 331 10 592 10 714 10 785 10 711
Energy Solutions 913 903 920 945 958 959 966 974 975
Marine Solutions 5 920 6 074 6 305 6 443 6 681 6 847 7 101 7 217 5 587
Övriga 533 467 464 465 457 459 456 451 433
Totalt 17 832 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856 19 237 19 427 17 707

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.