Stäng
Nyckeltal
1–3/2017 1–3/2016 2016
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,28 0,30 1,79
Eget kapital/aktie, euro 10,62 10,18 11,60
Soliditet, % 44,1 40,7 47,6
Nettoskuldsättningsgrad 0,13 0,32 0,07
Avkastning på investerat kapital (ROI), % 16,9 20,5 17,1
Avkastning på eget kapital (ROE), % 16,9 21,5 15,6

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.