Stäng
Omsättning per geografiska områden
MEUR 1–3/2017 1–3/2016 2016
Europa 320 370 1 581
Asien 369 303 1 774
Amerika 248 216 1 039
Övriga 71 78 407
Totalt 1 007 967 4 801

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.