Stäng
Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 1–3/2017 1–3/2016 2016
Jämförbart justerat EBITA 94 93 618
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -35
Jämförbart rörelseresultat 86 84 583
Jämförelsestörande poster:
Personalkostnader -1 -22
Nedskrivningar -2 -22
Övriga kostnader -3 -1 -7
Jämförelsestörande poster totalt -6 -1 -51
Rörelseresultat 80 83 532

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.