Stäng
Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Justering enligt IFRS 9 -3 -3
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 028 34 2 318
Betalda dividender -256 -257
Rapporteringsperiodens totalresultat 4 8 55 1 68
Eget kapital 31.3.2017 336 61 -53 -31 -45 1 827 34 2 129
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 41 2 242
Betalda dividender -237 -1 -238
Rapporteringsperiodens totalresultat -47 32 1 58 45
Eget kapital 31.3.2016 336 61 -53 -38 -36 1 738 40 2 049

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.