Stäng

Omsättning

Wärtsiläs omsättning under andra kvartalet uppgick till 1.292 miljoner euro (1.196), en ökning med 8% jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning var stabil och uppgick till 546 miljoner euro (542). Den ökade omsättningen för långfristiga serviceavtal kompenserade för den svaga minskningen inom reservdelar och serviceprojekt. Energy Solutions omsättning ökade med 87% till 412 miljoner euro (220). Marine Solutions omsättning uppgick till 334 miljoner euro (433), vilket var 23% lägre än under motsvarande kvartal året innan.

Under januari–juni 2017 var Wärtsiläs omsättning 2.299 miljoner euro (2.163), en ökning med 6% jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning var stabil och uppgick till 1.035 miljoner euro (1.042). Energy Solutions omsättning uppgick till 651 miljoner euro (353), en ökning med 85%. Marine Solutions omsättning minskade med 20% till 613 miljoner euro (768). Services stod för 45%, Energy Solutions för 28% och Marine Solutions för 27% av den totala omsättningen.

Cirka 68% av Wärtsiläs omsättning under januari–juni 2017 var denominerad i euro, 21% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 4-6/2017 4-6/2016 Förändring 1-6/2017 1-6/2016 Förändring 2016
Services 546 542 1% 1 035 1 042 -1% 2 190
Energy Solutions 412 220 87% 651 353 85% 943
Marine Solutions 334 433 -23% 613 768 -20% 1 667
Omsättning totalt 1 292 1 196 8% 2 299 2 163 6% 4 801

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.