Stäng

Orderingång

Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet uppgick till 1.363 miljoner euro (1.194), en ökning med 14% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen för andra kvartalet var 1,05 (1,00).

Affärsområdet Services orderingång ökade med 14% till 599 miljoner euro (527) under andra kvartalet tack vare den ökade efterfrågan på långfristiga serviceavtal. Erhållna order omfattade en förnyelse av ett prestandabaserat serviceavtal med Norwegian Cruise Line Holdings, flera drifts- och underhållsavtal för kraftverk i Asien och ett avtal med Eidesvik Offshore om att installera ett hybridsystem med batterier på företagets fartyg Viking Princess. Wärtsilä slöt också sitt första förvaltningsavtal för ett solkraftverk, enligt vilket Wärtsilä övertar hela ansvaret för drift och underhåll av Essakane-solkraftverket i Burkina Faso.

Orderingången för affärsområdet Energy Solutions under andra kvartalet var 361 miljoner euro (304), en ökning med 19% jämfört med motsvarande period året innan. Orderaktiviteten var livligast i Asien, där viktiga order omfattade en leverans av utrustning på 240 MW till Indonesien. På västmarknaderna omfattade erhållna order leveranser av utrustning till två naturgasdrivna kraftverk med en total bruttokapacitet på 188 MW i USA.

Marine Solutions orderingång under andra kvartalet uppgick till 403 miljoner euro (362), en ökning med 11% jämfört med motsvarande period året innan. Erhållna order omfattade en leverans av Wärtsiläs nyligen lanserade hybridkraftförsörjningssystem, som kombinerar motorer, ett energilagringssystem och kraftelektronik till den italienska bogserbåtsägaren och operatören Rimorchiatori Riuniti. Wärtsilä fick också en order på att leverera en 31-huvudmotor, propulsionsmaskineri och hjälpmotorer till Research Fishing Co:s nya bränslesnåla fiskefartyg samt vattenjettar, hydraulik och kontrollsystem till en högtaktig RoPax-färja som byggs för Molslinjen A/S. Segmentet kryssningsfartyg och passagerarfärjor stod för 39% av orderingången och gastankfartygssegmentet för 25%. De konventionella handelsfartygens andel var 17%. Marinen stod för 9%, specialfartygen för 6% och offshore för 2%. Andelen andra order var 2%.

Den totala orderingången för rapportperioden januari–juni 2017 ökade med 13% och uppgick till 2.776 miljoner euro (2.465). Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,21 (1,14). Services orderingång ökade med 16% till 1.285 miljoner euro (1.107). Energy Solutions orderingång ökade med 24% till 766 miljoner euro (616). Marine Solutions orderingång minskade med 2% till 725 miljoner euro (741).

Orderingång per affärsområde
MEUR 4-6/2017 4-6/2016 Förändring 1-6/2017 1-6/2016 Förändring 2016
Services 599 527 14% 1 285 1 107 16% 2 194
Energy Solutions 361 304 19% 766 616 24% 1 448
Marine Solutions 403 362 11% 725 741 -2% 1 285
Orderingång totalt 1 363 1 194 14% 2 776 2 465 13% 4 927
Orderingång Energy Solutions
MW 4-6/2017 4-6/2016 Förändring 1-6/2017 1-6/2016 Förändring 2016
Olja 478 734 -35% 679 1 298 -48% 1 929
Gas 505 284 78% 1 127 587 92% 1 584
Orderingång totalt 984 1 018 -3% 1 806 1 886 -4% 3 513

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea samt samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd och CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd i Kina uppgick till sammanlagt 26 miljoner euro (54) under rapportperioden januari–juni 2017. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.