Stäng

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden var stabil och uppgick till 5.065 miljoner euro (5.083). Services orderstock var 1.193 miljoner euro (1.048), vilket är 14% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Energy Solutions orderstock ökade med 14% till 1.764 miljoner euro (1.547), medan Marine Solutions orderstock minskade med 15% till 2.108 miljoner euro (2.488).

Orderstock per affärsområde
MEUR 30.6.2017 30.6.2016 Förändring 31.12.2016
Services 1 193 1 048 14% 999
Energy Solutions 1 764 1 547 14% 1 680
Marine Solutions 2 108 2 488 -15% 2 017
Orderstock totalt 5 065 5 083 0% 4 696

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.