Stäng

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för andra kvartalet var 117 miljoner euro (96), dvs. 9,1% av omsättningen (8,0) Jämförbart rörelseresultat var 126 miljoner euro (122), dvs. 9,7% av omsättningen (10,2). Jämförelsestörande poster omfattade omstruktureringskostnader på 8 miljoner euro (26). Jämförbart justerat EBITA var 134 miljoner euro (131), dvs. 10,4% av omsättningen (10,9). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 9 miljoner euro (9).

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–juni 2017 var 197 miljoner euro (179), dvs. 8,6% av omsättningen (8,3). Jämförbart rörelseresultat var 211 miljoner euro (206), dvs. 9,2% av omsättningen (9,5). Jämförelsestörande poster omfattade omstruktureringskostnader på 14 miljoner euro (27). Jämförbart justerat EBITA var 228 miljoner euro (224), dvs. 9,9% av omsättningen (10,3). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 17 miljoner euro (17).

Wärtsiläs rörelseresultat påverkades negativt av en provision relaterade till långsiktiga belöningsprogram som uppgick till 16 miljoner euro under andra kvartalet och 27 miljoner euro under rapportperioden januari–juni 2017. Provisionen omfattar alla tre pågående program. Wärtsiläs långsiktiga belöningsprogram är bundna till utvecklingen av företagets aktiekurs och täcker en tre år lång period. De omfattar cirka 100 direktörer.

De finansiella posterna för rapportperioden januari–juni 2017 var -20 miljoner euro (-41). Nettoräntorna var -4 miljoner euro (-6). Vinsten före skatter var 177 miljoner euro (138). Skatterna uppgick till 45 miljoner euro (37), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 25,3% (26,9). Resultatet per aktie var 0,66 euro (0,49) och det egna kapitalet per aktie 10,79 euro (10,30). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 19,5% (17,5). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 18,4% (17,4).

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 2016
Jämförbart justerat EBITA 134 131 228 224 618
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -17 -17 -35
Jämförbart rörerelseresultat 126 122 211 206 583
Jämförelsestörande poster -8 -26 -14 -27 -51
Rörelseresultat 117 96 197 179 532

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.