Stäng

Marknadsutveckling

Services

Stabil utveckling på servicemarknaden

Servicemarknaden var stabil under första halvåret. Aktiviteten i segmenten kryssnings- och gastankfartyg var sund, vilket kompenserade för de fortsatta utmaningarna inom offshore och konventionella handelsfartyg. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var stabil. På bägge slutmarknaderna var kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal.

Energy Solutions

Kraftförsörjningsmarknaden fokuserar allt mer på flexibla teknologier

Efterfrågan på Wärtsiläs kraftförsörjningslösningar var bra under första halvåret 2017. Efterfrågan på el fortsatte att öka på tillväxtmarknaderna, och den ökande andelen intermittenta förnybara energikällor på flera västmarknader backade upp investeringarna i flexibel kraftförsörjningskapacitet. Denna positiva utveckling motverkas av den hårda konkurrensen på marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas samt av de potentiella konsekvenserna av geopolitiska och makroekonomiska osäkerhetsfaktorer.

Energy Solutions marknadsandel

Under de tolv månaderna framtill slutet av mars ökade de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen med 9% till 28,4 GW (26,1 GW i slutet av föregående kvartal). Wärtsiläs marknadsandel var 12% (13). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

Marine Solutions

Marinmarknaden fortfarande svag

Under första halvåret 2017 registrerades 376 kontrakt på nybyggen (378). Trots vissa tecken på en gradvis återhämtning belastas marinindustrin fortfarande av en låg driftsgrad, överkapacitet, låga fraktpriser och låga priser på olja och gas. Beställningar för LNG-tankfartyg förbättrades något tack vare det positiva sentimentet på FSRU-marknaden och projektbaserade investeringar. Orderaktiviteten var fortfarande god i vissa nischer, såsom kryssningsfartyg, passagerarfärjor, specialfartyg och rorofartyg, där investeringarna i nybyggen backades upp av högre intäkter, åldrande flottor, utveckling av regelverken och attraktiva priser på nybyggen.

Enligt kompenserat bruttotonnage var Kina och Sydkorea fortfarande de största länderna inom varvsindustrin med 32% respektive 31% av alla bekräftade kontrakt. Italien och Finland stod för 8% respektive 7% av de totala globala kontrakten tack vare den fortsatt goda aktiviteten på marknaden för kryssningsfartyg.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 40% (45% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer minskade till 8% (20% i slutet av föregående kvartal). Under jämförelseperioden backades Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer upp av stora order inom containerfartygs och LNG-tankfartygssegmenten. Wärtsilä har en bra position inom andra centrala produkter och lösningar, såsom el- och automationssystem samt gassystem.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.