Stäng

Orderingången och omsättningen ökade under första halvåret 2017

Centralt under andra kvartalet

 • Orderingången ökade med 14% till 1.363 miljoner euro (1.194) 
 • Omsättningen ökade med 8% till 1.292 miljoner euro (1.196)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,05 (1,00)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 126 miljoner euro (122), dvs. 9,7% av omsättningen (10,2)
 • Resultatet per aktie steg till 0,38 euro (0,19)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 2 miljoner euro (202)

Centralt under rapportperioden januari-juni 2017

 • Orderingången ökade med 13% till 2.776 miljoner euro (2.465)
 • Omsättningen ökade med 6% till 2.299 miljoner euro (2.163)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,21 (1,14)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 211 miljoner euro (206), dvs. 9,2% av omsättningen (9,5)
 • Resultatet per aktie steg till 0,66 euro (0,49)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 3 miljoner euro (189)
 • I slutet av perioden uppgick orderstocken till 5.065 miljoner euro (5.083)

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.