Stäng

Nyckeltal

MEUR 4-6/2017 4-6/2016 Förändring 1-6/2017 1-6/2016 Förändring 2016
Orderingång 1 363 1 194 14% 2 776 2 465 13% 4 927
Orderstock i slutet av perioden 5 065 5 083 0% 4 696
Omsättning 1 292 1 196 8% 2 299 2 163 6% 4 801
Rörelseresultat1 117 96 22% 197 179 10% 532
% av omsättningen 9,1 8,0 8,6 8,3 11,1
Jämförbart rörelseresultat 126 122 3% 211 206 2% 583
% av omsättningen 9,7 10,2 9,2 9,5 12,1
Jämförbart justerat EBITA 134 131 3% 228 224 2% 618
% av omsättningen 10,4 10,9 9,9 10,3 12,9
Resultat före skatter 103 58 77% 177 138 28% 479
Resultat/aktie, EUR 0,38 0,19 0,66 0,49 1,79
Rörelseverksamhetens kassaflöde 2 202 3 189 613
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 299 517 150
Bruttoinvesteringar 20 71 146
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,25 0,07
1Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2017 omfattade omstruktureringskostnader på 8 miljoner euro (26) och 14 miljoner euro (27) under rapportperioden januari-juni 2017.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.