Stäng

Hållbar utveckling

Tack vare våra olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Under andra kvartalet underrättades Wärtsilä om att företaget fortfarande skulle ingå i indexet Euronext Vigeo index Eurozone 120 (de 120 mest avancerade företagen i euroområdet).

I juni anslöt sig Wärtsilä och ett antal miljömedvetna maritima industriföretag till nya Global Industry Alliance (GIA) för att stöda en övergång inom shipping och relaterade industrier till en framtid med låga kolutsläpp. Tillsammans kommer de tretton medlemmarna i GIA att identifiera och utveckla innovativa lösningar för att komma över allmänna hinder för införandet av energieffektiva teknologier och operativa åtgärder.

Den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygens ballastvatten och sediment träder i kraft den 8.9.2017. Syftet är att åtgärda problemen med främmande vattenorganismer i ballastvatten som släpps ut och kan skada lokala arter. Wärtsilä har förberett sig väl för att hjälpa kunderna att uppfylla de kommande bestämmelserna. I juli godkände Internationella sjöfartsorganisationens MEPC-kommitté ett reviderat implementeringsschema för installation av system för hantering av ballastvatten på basis av en utvärdering av fartygens International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) förnyelse. I vissa fall uppskjuts tidsfristen med upp till två år. Under andra kvartalet meddelade Wärtsilä att företaget kommer att ingå avtal med ett antal stora skeppsvarv om samarbete och kommunikation avseende konventionen om hantering av ballastvatten. Det gemensamma målet för parterna är att erbjuda fartygsägare och -operatörer all nödvändig information och hjälp avseende system för hantering av ballastvatten.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.