Stäng

Omstruktureringsprogram

Wärtsilä inledde omstruktureringsåtgärder 2015 och 2016 för att anpassa sig till de rådande marknadsförhållandena. Dessa åtgärder siktar på årliga besparingar på cirka 90 miljoner euro, varav cirka 60 miljoner euro hade realiserats i slutet av 2016. De totala kostnaderna relaterade till omstruktureringsprogrammen uppskattas uppgå till cirka 75–80 miljoner euro, varav 67 miljoner euro redovisades i slutet av 2016.

Wärtsiläs mål är att fortlöpande sträva efter mer kostnadseffektiva processer och anpassa verksamheten till marknadsförhållandena. Inom ramen för detta väntas lokala åtgärder inom Marine Solutions resultera i ytterligare årliga besparingar på cirka 45 miljoner euro. Dessa kostnadsnedskärningar börjar materialiseras under 2017 och uppnår full effekt fram till slutet 2018. De relaterade kostnaderna är cirka 35 miljoner euro, varav största delen antagligen redovisas 2017.

Besparingarna för hela 2017 väntas uppgå till ytterligare 50–55 miljoner euro och de relaterade omstruktureringskostnaderna till cirka 40 miljoner euro. Under januari–juni 2017 redovisade Wärtsilä besparingar på cirka 25 miljoner euro och kostnader på 14 miljoner euro relaterade till alla ovan nämnda omstruktureringsåtgärder.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.