Stäng
Ansvarsförbindelser
MEUR 1–6/2017 1–6/2016 2016
Fastighetsinteckningar 10 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 24 26 26
Totalt 34 36 36
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 791 772 921
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 31 28 34
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 78 73 84
betalas senare 25 27 30
Totalt 926 900 1 069

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.