Stäng
Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 165
Valutaränteswappar 78
Valutaterminer 2 995 932
Totalt 3 238 932
Koncernen hade även 394 ton kopparfuturer.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.