Stäng
Händelser efter balansdagen
Bestämmanderätt i Greensmith Energy Management Systems Inc., marknadsledare inom programvara och inbyggda lösningar för storskalig energilagring, har övergått till Wärtsilä från och med 3.7.2017. Företagen tillkännagav förvärvet i maj efter ett årslångt globalt samarbete inom fristående energilagring och hybridenergilösningar. Förvärvet av Greensmith ökar Wärtsiläs inflytande på den globala energilagringsmarknaden och positioneringen som ledande global energisystemintegrerare. Tillväxten på energilagringsmarknaden sker inte bara i USA utan även i nya regioner som Storbritannien, Asien och Australien.
Greensmith blir en affärsenhet i Wärtsilä Energy Solutions och tillhandahåller såväl fristående energilagring som hybridiserade energisystem, kontrollprogramvara och integreringsexpertis. I 2016 gjorde Greensmith en omsättning på 32 miljoner USD och sysselsatte över 40 anställda. Transaktionen värderas till 170 miljoner USD (företagsvärdering). Allokering av köpesumman har inte ännu slutförts.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.