Stäng
Nyckeltal
1–6/2017 1–6/2016 2016
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,66 0,49 1,79
Eget kapital/aktie, euro 10,79 10,30 11,60
Soliditet, % 45,5 42,7 47,6
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,25 0,07
Avkastning på investerat kapital (ROI), % 19,5 17,5 17,1
Avkastning på eget kapital (ROE), % 18,4 17,4 15,6

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.