Stäng
Omsättning per geografiska områden
MEUR 1–6/2017 1–6/2016 2016
Europa 679 752 1 581
Asien 940 813 1 774
Amerika 528 416 1 039
Övriga 152 182 407
Totalt 2 299 2 163 4 801

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.