Stäng
Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–6/2017 1–6/2016 2016
Långfristiga skulder 547 545 520
Kortfristiga skulder 90 336 108
Lånefordringar -6 -6 -7
Likvida medel -332 -357 -472
Totalt 299 517 150

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.