Stäng
Rapport över totalresultat
MEUR 1–6/2017 1–6/2016 4–6/2017 4–6/2016 2016
Rapporteringsperiodens resultat 132 101 76 41 357
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 1 -13 1 -14 -12
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 3 4 3
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 1 -9 1 -10 -9
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare -47 -54 -48 -9 -52
för innehav utan bestämmande inflytande -2 -1 -1 -1
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat -2 1 -6 3 1
Kassaflödessäkring 19 44 10 2 41
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen -2 -11 -1 -1 -10
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -34 -21 -45 -5 -21
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter -33 -30 -45 -15 -30
Rapporteringsperiodens totalresultat 99 71 31 26 327
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 99 68 33 23 323
Innehav utan bestämmande inflytande 3 -1 3 3
99 71 31 26 327

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.