Stäng
Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Justering enligt IFRS 9 -3 -3
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 028 34 2 318
Betalda dividender -256 -6 -263
Rapporteringsperiodens totalresultat -49 17 1 131 99
Eget kapital 30.6.2017 336 61 -106 -22 -44 1 903 27 2 154
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 41 2 242
Betalda dividender -237 -11 -247
Rapporteringsperiodens totalresultat -53 33 -9 97 3 71
Eget kapital 30.6.2016 336 61 -59 -36 -46 1 776 33 2 065

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.