Stäng

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 30 miljoner euro (35) under rapportperioden januari–september 2017. Investeringarna i förvärv och samföretag uppgick till 145 miljoner euro (91). Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 93 miljoner euro (104).

År 2017 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.