Stäng

Omsättning

Wärtsiläs omsättning under tredje kvartalet uppgick till 1.178 miljoner euro (1.079), en ökning med 9% jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning ökade med 3% till 526 miljoner euro (512). Energy Solutions omsättning ökade med 83% till 324 miljoner euro (177). Marine Solutions omsättning uppgick till 328 miljoner euro (390), vilket var 16% lägre än under motsvarande kvartal året innan.

Under januari–september 2017 var Wärtsiläs omsättning 3.477 miljoner euro (3.242), en ökning med 7% jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning var stabil och uppgick till 1.561 miljoner euro (1.554). Energy Solutions omsättning uppgick till 975 miljoner euro (530), en ökning med 84%. Marine Solutions omsättning minskade med 19% till 941 miljoner euro (1.158). Services stod för 45%, Energy Solutions för 28% och Marine Solutions för 27% av den totala omsättningen.

Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning under januari–september 2017 var denominerad i euro, 21% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 7-9/2017 7-9/2016 Förändring 1-9/2017 1-9/2016 Förändring 2016
Services 526 512 3% 1 561 1 554 0% 2 190
Energy Solutions 324 177 83% 975 530 84% 943
Marine Solutions 328 390 -16% 941 1 158 -19% 1 667
Omsättning totalt 1 178 1 079 9% 3 477 3 242 7% 4 801

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.