Stäng

Orderingång

Wärtsiläs orderingång under tredje kvartalet uppgick till 1.354 miljoner euro (1.139), en ökning med 19% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen för tredje kvartalet var 1,15 (1,06).

Affärsområdet Services orderingång ökade med 5% till 550 miljoner euro (522) under tredje kvartalet tack vare nya och förnyade långfristiga serviceavtal på bägge slutmarknaderna. Erhållna beställningar inkluderade ett serviceavtal med GasLog LNG Services. Avtalet täcker åtta gastankfartyg som drivs med Wärtsiläs flerbränslemotorer.

Orderingången för affärsområdet Energy Solutions under tredje kvartalet var 418 miljoner euro (330), en ökning med 26% jämfört med motsvarande period året innan. Orderaktiviteten var fortfarande starkast i Asien, där viktiga order var projekt för flytande bränslen på närmare 800 MW i Bangladesh och flerbränsleprojekt på 180 MW i Indonesien. Utöver konventionella kraftförsörjningslösningar fick Wärtsilä en order på en nyckelfärdig mottagningsterminal för flytande naturgas (LNG) med en nettolagringskapacitet på 30,000 m3 till Fredrikshamn i Finland.

Marine Solutions orderingång under tredje kvartalet uppgick till 387 miljoner euro (287), en ökning med 35% jämfört med motsvarande period året innan. Erhållna order omfattade leverans av huvudmotorer och avgasreningssystem till fyra kryssningsfartyg som byggs av Fincantieri för Norwegian Cruise Line. Kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 36% av orderingången under tredje kvartalet, medan gastankfartygssegmentet stod för 21%. De konventionella handelsfartygens andel var 17%. Specialfartygen stod för 12%, marinen för 6% och offshore för 2% av orderingången. Andelen andra order var 5%.

Den totala orderingången för rapportperioden januari–september 2017 ökade med 15% och uppgick till 4.130 miljoner euro (3.604). Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,19 (1,11). Services orderingång ökade med 13% till 1.834 miljoner euro (1.629). Energy Solutions orderingång ökade med 25% till 1.184 miljoner euro (947). Marine Solutions orderingång ökade med 8% till 1.112 miljoner euro (1.028).

Orderingång per affärsområde
MEUR 7-9/2017 7-9/2016 Förändring 1-9/2017 1-9/2016 Förändring 2016
Services 550 522 5% 1 834 1 629 13% 2 194
Energy Solutions 418 330 26% 1 184 947 25% 1 448
Marine Solutions 387 287 35% 1 112 1 028 8% 1 285
Orderingång totalt 1 354 1 139 19% 4 130 3 604 15% 4 927
Orderingång Energy Solutions
MW 7-9/2017 7-9/2016 Förändring 1-9/2017 1-9/2016 Förändring 2016
Olja 757 205 270% 1 445 1 503 -4% 1 929
Gas 284 465 -39% 1 411 1 053 34% 1 584
Orderingång totalt 1 041 670 55% 2 856 2 555 12% 3 513

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea samt samföretagen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd och CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd i Kina uppgick till sammanlagt 58 miljoner euro (57) under rapportperioden januari–september 2017. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.