Stäng

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden var stabil och uppgick till 5.075 miljoner euro (5.024). Services orderstock uppgick till 1.194 miljoner euro (1.031), vilket var 16% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan tack vare den ökade efterfrågan på långfristiga serviceavtal. Energy Solutions orderstock ökade med 10% till 1.839 miljoner euro (1.676), medan Marine Solutions orderstock minskade med 12% till 2.042 miljoner euro (2.317).

Orderstock per affärsområde
MEUR 30.9.2017 30.9.2016 Förändring 31.12.2016
Services 1 194 1 031 16% 999
Energy Solutions 1 839 1 676 10% 1 680
Marine Solutions 2 042 2 317 -12% 2 017
Orderstock totalt 5 075 5 024 1% 4 696

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.