Stäng

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 130 miljoner euro (122), dvs. 11,1% av omsättningen (11,3). Jämförbart rörelseresultat var 135 miljoner euro (123), dvs. 11,4% av omsättningen (11,4). Jämförelsestörande poster omfattade omstruktureringskostnader på 4 miljoner euro (2). Jämförbart justerat EBITA var 144 miljoner euro (132), dvs. 12,2% av omsättningen (12,3). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 9 miljoner euro (9).

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–september 2017 var 327 miljoner euro (301), dvs. 9,4% av omsättningen (9,3). Jämförbart rörelseresultat var 346 miljoner euro (330), dvs. 10,0% av omsättningen (10,2). Jämförelsestörande poster omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 19 miljoner euro (29). Jämförbart justerat EBITA var 373 miljoner euro (356), dvs. 10,7% av omsättningen (11,0). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 27 miljoner euro (26).

Wärtsiläs rörelseresultat påverkades av en reservering för långsiktiga belöningsprogram som uppgick till 9 miljoner euro under tredje kvartalet och 36 miljoner euro under rapportperioden januari–september 2017. Reserveringen omfattar alla tre pågående program. Under jämförelseperioderna bokades inga motsvarande reserveringar. Wärtsiläs tre år långa belöningsprogram är bundna till utvecklingen av företagets aktiekurs, och de omfattar cirka 100 direktörer.

De finansiella posterna för rapportperioden januari–september 2017 var -37 miljoner euro (-48), vilket inkluderar valutakursförluster från avslutade säkringar. Nettoräntorna var -6 miljoner euro (-9). Vinsten före skatter var 291 miljoner euro (253). Skatterna uppgick till 74 miljoner euro (68), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 25,4% (26,8). Resultatet per aktie var 1,10 euro (0,92) och det egna kapitalet per aktie 11,22 euro (10,73). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 19,5% (16,6), medan avkastningen på eget kapital (ROE) var 17,7% (16,3).

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 2016
Jämförbart justerat EBITA 144 132 373 356 618
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -27 -26 -35
Jämförbart rörerelseresultat 135 123 346 330 583
Jämförelsestörande poster -4 -2 -19 -29 -51
Rörelseresultat 130 122 327 301 532

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.