Stäng

Marknadsutveckling

Services

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden var solid under januari–september tack vare en fortsatt efterfrågan på långfristiga serviceavtal på bägge slutmarknaderna. På marinmarknaden riktades aktiviteten till kryssningsfartygssegmentet, medan offshoresegmentet fortfarande var en utmaning. Aktiviteten i handelsfartygssegmentet stabiliserades på en låg nivå under tredje kvartalet. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var stabil.

Energy Solutions

Kraftförsörjningsmarknaden fokuserar allt mer på flexibla teknologier

Efterfrågan på Wärtsiläs energilösningar var bra under januari–september. Efterfrågan på el fortsatte att öka på tillväxtmarknaderna, i synnerhet i Asien, och den ökande andelen intermittenta förnybara energikällor på flera västmarknader backade upp intresset för flexibel kraftförsörjningskapacitet. Lagringsteknik och hybridlösningar, inklusive solenergi, diskuteras allt mer ute i världen. Dessa positiva utvecklingar motverkas av den hårda konkurrensen på marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas samt av de potentiella konsekvenserna av geopolitiska och makroekonomiska osäkerhetsfaktorer.

Energy Solutions marknadsandel

Under de tolv månaderna framtill slutet av juni minskade de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen med 13% till 24,8 GW (28,4 GW i slutet av föregående period). Wärtsiläs marknadsandel var 14% (12). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

Marine Solutions

Det förbättrade marknadsläget stödde fartygsbeställningarna

Under januari–september 2017 registrerades 690 (634) kontrakt på nybyggen. Trots ett något bättre marknadsläge i handelsfartygssegmentet fortsätter de omfattande orderböckerna och leveranserna av nybyggen att begränsa driftsgraden och fraktpriserna. Det rådande priset på olja och gas belastar fortfarande offshoreindustrin. Orderaktiviteten var fortsatt god inom kryssningsfartyg, passagerarfärjor och Ro-Ro-fartyg tack vare högre intäkter, föråldrande flottor, attraktiva priser på nybyggen och utveckling av regelverken. Beställningar för gastankfartyg har stigit från en mycket låg nivå 2016 till följd av det positiva sentimentet på marknaden för flytande lagrings- och förvätskningsenheter (FSRU) och projektdrivna investeringar.

Enligt kompenserat bruttotonnage är Kina och Sydkorea fortfarande de största länderna inom varvsindustri med 31% respektive 31% av alla konfirmerade kontrakt. Japan och Italien stod för 10% respektive 5%.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsilä har en bra position inom nyckelprodukter och lösningar, såsom el- och automation samt gassystem. Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 43% (40% i slutet av föregående period). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 13% (8% i slutet av föregående period).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.