Stäng

Orderingången utvecklades starkt

Centralt under tredje kvartalet

 • Orderingången ökade med 19% till 1.354 miljoner euro (1.139)
 • Omsättningen ökade med 9% till 1.178 miljoner euro (1.079)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,15 (1,06)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 135 miljoner euro (123), dvs. 11,4% av omsättningen (11,4)
 • Resultat per aktie var 0,43 euro (0,43)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 150 miljoner euro (189)

Centralt under rapportperioden januari-september 2017

 • Orderingången ökade med 15% till 4.130 miljoner euro (3.604)
 • Omsättningen ökade med 7% till 3.477 miljoner euro (3.242)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,19 (1,11)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 346 miljoner euro (330), dvs. 10,0% av omsättningen (10,2)
 • Resultatet per aktie steg till 1,10 euro (0,92)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 154 miljoner euro (378)
 • I slutet av perioden uppgick orderstocken till 5.075 miljoner euro (5.024)

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.