Stäng

Koncernchef Jaakko Eskola

“Wärtsilä presterade tillfredsställande under tredje kvartalet. Även om kraftverksleveranserna fortsatte att stöda omsättningens utveckling på koncernnivå resulterade utmaningarna i offshoresegmentet och den låga volymen för serviceprojekt i en lägre omsättning än väntat inom Services. Lönsamhet fick stöd av vissa leveranser som flyttades från fjärde till tredje kvartalet. Dessa förändringar i tidsschemat resulterar också i en jämnare fördelning av leveranserna mellan kvartalen än året innan.

Jag är nöjd med den fortsatta tillväxten i orderingången. Utöver den positiva efterfrågan på våra kraftförsörjningslösningar fick vi en order på en tredje LNG-terminal från Finland som byggs i Fredrikshamn. Projektet kommer att erbjuda både sjöfart och lokal industri renare bränsle, vilket är i linje med Wärtsiläs strävan efter att utveckla hållbara samhällen. En gynnsam fartygsmix på marinmarknaden stödde tillväxten i orderingången inom Marine Solutions. Höjdpunkten var en order på huvudmotorer och avgasreningssystem till Norwegian Cruise Lines fyra kryssningsfartyg av den nya generationen som byggs av Fincantieri. Den höga aktiviteten i kryssningsfartygssegmentet under de senaste åren har förlängt leveranstiderna för både skeppsvarv och leverantörer av utrustning. Inom Services ledde den fortsatta efterfrågan på långfristiga serviceavtal till ökning i orderingången.

Efter tredje kvartalet offentliggjorde vi två förvärv inom affärsområdet Marine Solutions. Puregas Solutions kommer att stärka vår position på marknaden för förvätskning av biogas och utöka vår totala täckning i värdekedjan för gas. Förvärvet av Guidance Marine är i sin tur ett ytterligare steg i vår digitala omvandling. I egenskap av en ledande aktör inom sensorlösningar relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem för fartyg, såsom förebyggande av kollisioner och fjärrstyrning, främjar Guidance Marine vår position som föregångare inom intelligent shippingteknologi.”

Jaakko Eskola Koncernchef

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.