Stäng

Nyckeltal

MEUR 7-9/2017 7-9/2016 Förändring 1-9/2017 1-9/2016 Förändring 2016
Orderingång 1 354 1 139 19% 4 130 3 604 15% 4 927
Orderstock i slutet av perioden 5 075 5 024 1% 4 696
Omsättning 1 178 1 079 9% 3 477 3 242 7% 4 801
Rörelseresultat1 130 122 7% 327 301 9% 532
% av omsättningen 11,1 11,3 9,4 9,3 11,1
Jämförbart rörelseresultat 135 123 9% 346 330 5% 583
% av omsättningen 11,4 11,4 10,0 10,2 12,1
Jämförbart justerat EBITA 144 132 9% 373 356 5% 618
% av omsättningen 12,2 12,3 10,7 11,0 12,9
Resultat före skatter 114 115 -1% 291 253 15% 479
Resultat/aktie, EUR 0,43 0,43 1,10 0,92 1,79
Rörelseverksamhetens kassaflöde 150 189 154 378 613
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 432 384 150
Bruttoinvesteringar 176 126 146
Nettoskuldsättningsgrad 0,20 0,18 0,07
1Jämförelsestörande poster under tredje kvartalet 2017 omfattade omstruktureringskostnader på 4 miljoner euro (2) och 19 miljoner euro (29) under rapportperioden januari-september 2017.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.