Stäng

Omstruktureringsprogram

Wärtsiläs mål är att fortlöpande sträva efter mer kostnadseffektiva processer och anpassa verksamheten till marknadsförhållandena. Besparingar från lokala åtgärder inom Marine Solutions samt under tidigare år inledda omstruktureringsåtgärder väntas uppgå till ytterligare 50–55 miljoner euro under 2017 och de relaterade omstruktureringskostnaderna till cirka 40 miljoner euro. Under januari–september 2017 redovisade Wärtsilä besparingar på cirka 40 miljoner euro och kostnader på 19 miljoner euro. De kvarstående besparingarna på 20-25 miljoner euro väntas materialiseras under 2018.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.