Stäng
Ansvarsförbindelser
MEUR 1–9/2017 1–9/2016 2016
Fastighetsinteckningar 10 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 23 26 26
Totalt 33 36 36
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 748 864 921
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 30 27 34
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 87 78 84
betalas senare 44 27 30
Totalt 909 996 1 069

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.