Stäng
Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 165
Valutaränteswappar 75
Valutaterminer 2 632 593
Totalt 2 873 593
Koncernen hade även 254 ton kopparfuturer.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.