Stäng
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–9/2017 1–9/2016 2016
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 434 1 464 1 464
Kursdifferenser -27 -58 -52
Förvärv 168 67 71
Ökning 9 11 16
Avskrivningar och nedskrivningar -44 -45 -62
Minskning och omgrupperingar 1 -3
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 540 1 440 1 434
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 405 431 431
Kursdifferenser -10 2 5
Förvärv 15 14
Ökning 22 24 38
Avskrivningar och nedskrivningar -49 -59 -76
Minskning och omgrupperingar -6 -4 -7
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 362 409 405

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.