Stäng
Nyckeltal för kvartalen
MEUR 7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
Orderingång
Services 550 599 686 565 522 527 580 572 511
Energy Solutions 418 361 405 501 330 304 312 366 167
Marine Solutions 387 403 322 258 287 362 379 465 407
Totalt 1 354 1 363 1 413 1 324 1 139 1 194 1 271 1 403 1 086
Orderstock i slutet av rapporteringsperioden
Services 1 194 1 193 1 187 999 1 031 1 048 1 017 958 1 026
Energy Solutions 1 839 1 764 1 847 1 680 1 676 1 547 1 491 1 366 1 388
Marine Solutions 2 042 2 108 2 062 2 017 2 317 2 488 2 595 2 558 2 699
Totalt 5 075 5 065 5 096 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882 5 112
Omsättning
Services 526 546 490 636 512 542 500 619 531
Energy Solutions 324 412 239 414 177 220 132 374 243
Marine Solutions 328 334 279 509 390 433 335 598 448
Totalt 1 178 1 292 1 007 1 559 1 079 1 196 967 1 590 1 222
Resultatandel i intresse- och samföretag 3 3 1 5 2 4 3 6 5
Jämförbart justerat EBITA 144 134 94 262 132 131 93 224 170
i procent av omsättningen 12,2 10,4 9,4 16,8 12,3 10,9 9,6 14,1 13,9
Avskrivningar och nedskrivningar -30 -30 -33 -34 -31 -42 -31 -33 -32
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Jämförbart rörelseresultat 135 126 86 253 123 122 84 215 160
i procent av omsättningen 11,4 9,7 8,5 16,3 11,4 10,2 8,7 13,5 13,1
Jämförelsestörande poster totalt -4 -8 -6 -22 -2 -26 -1 -13 -11
Rörelseresultat 130 117 80 231 122 96 83 202 149
i procent av omsättningen 11,1 9,1 7,9 14,8 11,3 8,0 8,6 12,7 12,2
Finansiella intäkter och kostnader -17 -14 -5 -5 -7 -38 -3 -2 -17
Resultat före skatter 114 103 74 226 115 58 80 199 132
Inkomstskatter -29 -27 -17 -55 -31 -17 -20 -41 -35
Rapporteringsperiodens resultat 85 76 57 172 84 41 60 159 97
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,43 0,38 0,28 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49
Bruttoinvesteringar 156 11 9 20 55 60 11 32 17
aktier och förvärv 145 1 42 49 5
Rörelseverksamhetens kassaflöde 150 2 2 235 189 202 -13 176 -5
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av rapporteringsperioden 658 680 580 490 540 602 709 543 522
Anställda i slutet av rapporteringsperioden
Services 10 528 10 455 10 464 10 567 10 648 10 575 10 331 10 592 10 714
Energy Solutions 1 017 928 913 903 920 945 958 959 966
Marine Solutions 5 774 5 861 5 920 6 074 6 305 6 443 6 681 6 847 7 101
Övriga 540 539 533 467 464 465 457 459 456
Totalt 17 859 17 783 17 832 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856 19 237

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.