Stäng
Nyckeltal
1–9/2017 1–9/2016 2016
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 1,10 0,92 1,79
Eget kapital/aktie, euro 11,22 10,73 11,60
Soliditet, % 46,0 45,8 47,6
Nettoskuldsättningsgrad 0,20 0,18 0,07
Avkastning på investerat kapital (ROI), % 19,5 16,6 17,1
Avkastning på eget kapital (ROE), % 17,7 16,3 15,6

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.