Stäng
Omsättning per geografiska områden
MEUR 1–9/2017 1–9/2016 2016
Europa 1 084 1 111 1 581
Asien 1 363 1 214 1 774
Amerika 819 654 1 039
Övriga 211 263 407
Totalt 3 477 3 242 4 801

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.