Stäng
Rapport över totalresultat
MEUR 1–9/2017 1–9/2016 7–9/2017 7–9/2016 2016
Rapporteringsperiodens resultat 217 185 85 84 357
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 2 -13 -12
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 3 3
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 1 -9 -9
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare -60 -66 -13 -13 -52
för innehav utan bestämmande inflytande -2 -2 -1
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat -4 3 -2 2 1
Kassaflödessäkring 38 61 19 17 41
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen -6 -15 -4 -10
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -34 -19 3 1 -21
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter -33 -29 3 1 -30
Rapporteringsperiodens totalresultat 184 156 88 85 327
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 185 153 89 86 323
Innehav utan bestämmande inflytande -1 3 -1 3
184 156 88 85 327

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.